"Vierivä kivi ei sammaloidu"

(Rolling stone gathers no moss)
- Finnish saying